ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม


นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 13.30 น. โดยมีนายวันชัย ทิพย์อักษร
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ
รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

นายวันชัย ทิพย์อักษรเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานเปิดการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพ
แกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และกลุ่มยุวเกษตรกร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธาน เปิดงานรณรงค์
ไถกลบฟางข้าว อำเภอลำปลายมาศ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ไถกลบ
ฟางข้าว ณ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 18
ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

นายปัญญา ศิลปะ ผอ.สสข ที่ 7 นครราชสีมา
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการ
จัดงานประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านโคกเมือง
ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 5 ก.พ.2558 โดยมีนายวันชัย ทิพย์อักษร
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ
ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

วันที่ 27 กันยายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
(นายเสรี ศรีหะไตร) และผู้ดำเนินรายการ
คัมภีร์วิถีรวย ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ
แก่กลุ่มเกษตรกร ในโครงการตลาดนัด
เกษตรธงเขียว

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ
วันพืชมงคลและวันเกษตรกร
จังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ยินดีกับท่านเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (นายปัญญา ศิลปะ) ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ. เฉลิมพระเกียรติ
อ. โนนสุวรรณ และ อ. หนองกี่
ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานเปิดงาน การจัดเวทีเรียนรู้ระดับจังหวัด
ปี 2557 ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากท่านเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
(นายปัญญา ศิลปะ) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานเิปิดการอบรม หลักสูตรอบรม
ถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้ าเกษตรแปรรูป
สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบุรีรัมย์
อ. เมือง จ. บุรีรัมย์

นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
เปิดการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุมส่งเสริม
อาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
ี่ในพระราชานุเคราะห์ ตามแผนของจังหวัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามหน้า
ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

- โดย ทีมข่าวเกษตรบุรีรัมย์
แจ้งอำเภอดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งเว็บไซด์ Macromedia Dreamweaver MX 2004 , โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ (โยน) เว็บไซด์ filezilla วิธีการใช้งาน ค้นหาได้จาก Google นะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุมยุทธศาสตร์ฯ ครับ
แผ่นพับ เรื่อง การทำกับดักแมลงวันทองจากถุงพลาสติกใส ดาวน์โหลด (เหยื่อกะเพรา), (เหยื่อฮอร์โมน)
ขอเชิญชวน ข้าราชการ/พนักงานราชการ ที่สนใจ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ได้มาตั้งบูธแจกเอกสารบริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ และให้คำปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม (Zoning) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556
- ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ ด้วย นายพัลลภ โสภาวิทย์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 และกำหนดฌาปนกิจ วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดกลาง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

โครงการเกษตรเคลื่อนที่ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจข้าวพันไร่ ต.สองชั้น อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 11 มิถุนายน 2556

- เตือนการระบาดของหนอนกระทู้กล้าในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว ปี 2556

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556 ได้แก่  
"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์"

ดาวน์โหลดวิดีโอนำเสนอ คลิ๊ก...


"วันรณรงค์ไถกลบตอซัง บำรุงดิน ลดภาวะโลกร้อน"
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านหนองไข่เท่า ตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
จัดงาน “วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว” วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยด่วนที่สุด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถย์ ด่วนที่สุด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ปี ๒๕๕๗
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาจ้างไถกลบฟางข้าว โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 2557
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด, เงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุ, รายการพัสดุชำรุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป,แนบท้ายประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไป,แนบท้ายประกาศ
ประกาศสอบซื้อรถยนต์ราชการ รถยนต์โดยสาร
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
(ประกาศ ครั้งที่ 2่)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
(ประกาศ ครั้งที่ 1)

 

ดูประกาศย้อนหลัง....

 

รายละเอียดการโอนเงิน เดือนสิงหาคม 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเงิน เดือนสิงหาคม 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเงิน เดือนกรกฎาคม 2557ครั้งที่ 3
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกรกฎาคม 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกรกฎาคม 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมิถุนายน 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมิถุนายน 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนพฤษภาคม 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนพฤษภาคม 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนเมษายน 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน เมษายน 2557 ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน มีนาคม 2557 ครั้งที่ 4
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน มีนาคม 2557 ครั้งที่ 3
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน มีนาคม 2557 ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมกราคม 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมกราคม 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนมกราคม 2557
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนตุลาคม 2556

 

รายการโอนย้อนหลัง...

รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2558 ด่วนที่สุด
แจ้งอำเภอ ด่วน ! สำรวจข้อมูล ส่งวันนี้ 23 /2 /58 ก่อนเวลา 12.00 น. รายละเอียดสอบถามหัวหน้าสายนิเทศ ท่านเกษตรจังหวัดจำเป็นต้องนำข้อมูลเข้าประชุมบอร์ดจังหวัด แบบสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตร (พืชสวน) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หนังสือสังการ ด่วนที่สุด
ระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2557
ลิงค์สำรองดาวน์โหลดโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง และโครงการอาสาสมัครเกษตร
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอาสาสมัครเกษตร
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ Smart Office ปี 2558
ทางเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
คู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
คู่มือโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2577
ดาวโหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนฯ ยางพารา งานนำเสนอ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาวโหลดหลักเกณ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนยางพารา ฉบับเสนอ ครม.
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรยางพารา และแบบขึ้นทะเบียนยางพารา
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2557
ดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ปี 2557/58 และ ตัวอย่างแบบปรับปรุงข้อมูลฯ
ขอให้อำเภอรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา(ตกค้าง) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้จังหวัดทาง M_yaguza@yahoo.com โดยด่วนที่สุดเพื่อส่งให้เกษตรจังหวัดลงนามรับรองข้อมูล เสนอ คสช.
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สิงหาคม 2557
รายละเอียดการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ
คู่มือการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลแปลงด้วยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)
ศสท. ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านกรอกแบบสำรวจข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557
(คลิกแบบสำรวจ)
ขอให้อำเภอสำรวจบัญชีเกษตรกรตกค้าง ที่ยังไม่ออกใบรับรอง/ไม่ได้ขออนุมัติเงินจากสำนักงบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ตามแบบสำรวจ ส่งจังหวัดภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ทาง e-mail : Poohpetsri@hotmail.com หากอำเภอใดไม่มีบัญชีเกษตรกรตกค้างดังกล่าวขอให้แจ้งให้ทราบทาง e-mail ด้วยเช่นกัน ดาวน์โหลดแบบสำรวจ
ขอให้อำเภอดำเนินการรายงานแบบประเมินผลการอบรม อกม. ที่เข้ารับการอบรมความรู้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ทางระบบ Online (รายงาน 20 % ของจำนวน อกม. ที่เข้ารับการอบรม) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดวิธีการรายงาน
ดาวน์โหลด คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 (ปรับปรุง 21 ส.ค. 57 แก้ไขหน้า 11-12 , ข้อแนะนำการตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกร คู่มือการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 (V1.21 ส.ค.57 )
ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งานระบบสารสนเทศ , VTR, เอกสารเพิ่มเติมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ดาวน์โหลดแนวทางและคู่มือโครงการศูนย์เรียนรูั้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ดาวน์โหลดขั้นตอนจัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวให้ชาวนาฯ และแผนการตรวจเยี่ยมแปลง
ดาวน์โหลดแบบสำรวจพื้นที่ทำการเกษต รปี 2557/58
ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office (ลำปลายมาศ นางรอง ประโคนชัย) กรอกแบบประเมินการให้บริการฯ และถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศภายในวันที่ 14 ส.ค. 57 ทาง e-mail : Poohpetsri@hotmail.com, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประเมินการให้บริการฯ, แบบถอดองค์ความรู้
ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอดำเนินการ 1)รวบรวมรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมในการรับแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ2)สรุปจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกรคงเหลือในแต่ละอำเภอ ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศภายในวันที่ 14 ส.ค. 57 ทาง e-mail : Poohpetsri@hotmail.com, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1) และ2)
บบลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันรณรงณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและคืนความสุขให้ชาวนา, ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน อกม., แบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่, แบบประเมินผลผู้ร่วมงาน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2557
ดาวน์โหลดตัวอย่างชุดนิทรรศการโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
และตัวอย่างป้ายแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้อำเภอกรอกข้อมูลส่งจังหวัด ภายในวันที่ 23 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง poohpetsri@hotmail.com
แจ้งอำเภอดาวน์โหลดแบบป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม) และ สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
แบบฟอร์มการดำเนินงานจุดนำร่อง (ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 2/2557 ส่งจังหวัดภายในวันที่ 20 ก.ค. 2557
สรุปข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเสรี ศรีหะไตร)ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธ์ุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4
ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม ระบบ ทพศ 57/58 ่
ศสท. จะเปิดเมนูแบบยืนยันสำหรับเกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม ในวันที่ 7 ก.ค. 57
ดาวน์โหลดนำเสนอ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 57/58
ดาวน์โหลดนำเสนอ BCM Model
ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58
เอกสารการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58
แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58
การจัดทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานฯ)
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม 2557
แจ้งทุกอำเภอ เรื่อง สมุดทบก. และการแยกครัวเรือนเกษตรให้เป็นไปตามคู่มือฯ บทที่่ 2 ข้อ 2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หากมีข้อสงสัย สอบถามที่กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ
การใช้งานเข้าสู่ระบบ SMART FARMER กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสืบค้นผลการคัดกรอง)
แบบสำรวจกลุ่มที่มีความประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ถนนคนเดินหน้าจวนผู้ว่าฯ)
โจทย์ MRCF จากการประชุม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
คู่มือโครงการ Smart Farmer ปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เมษายน 2557
แจ้งทุกอำเภอ กรมฯ เร่งรัดให้ส่งแผ่นอาร์ซิเตรท รายชื่อประชาคม พร้อมแผนที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างน้อยอำเภอละ 1 -2 ตำบล รวบรวมส่งทีึ่่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่ บร 0009/510 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลด โปรแกรม Google Earth พร้อมไฟล์ประกอบในการทำ Zoning (พื้นที่เป้าหมาย,ขอบเขตตำบล)
เรียนเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เอกสารประกอบหนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร0009/ว452 ลว 21 เมษายน 2557
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มีนาคม 2557
ตัวอย่างโครงการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย, อบรมไตรโคเดอร์มา , ศจช.

 

หนังสือทั้งหมด........

    e templates.