ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม


คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ออกติดตาม
การจ่ายใบรับรองให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2556/57 ในพื้นที่อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิายน 2556
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 5 กันยายน 2556
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อน
งาน Zoning จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์โมเดลต้นแบบโซนนิ่ง (Zoning) ภาคเกษตร
นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และร่วมสัมมนาการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ฯ

 

- โดย ทีมข่าวเกษตรบุรีรัมย์
ขอเชิญชวน ข้าราชการ/พนักงานราชการ ที่สนใจ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ได้มาตั้งบูธแจกเอกสารบริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ และให้คำปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม (Zoning) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556
- ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ ด้วย นายพัลลภ โสภาวิทย์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 และกำหนดฌาปนกิจ วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดกลาง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

โครงการเกษตรเคลื่อนที่ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจข้าวพันไร่ ต.สองชั้น อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 11 มิถุนายน 2556

- เตือนการระบาดของหนอนกระทู้กล้าในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว ปี 2556

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556 ได้แก่  
"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์"

ดาวน์โหลดวิดีโอนำเสนอ คลิ๊ก...


"วันรณรงค์ไถกลบตอซัง บำรุงดิน ลดภาวะโลกร้อน"
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านหนองไข่เท่า ตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
จัดงาน “วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว” วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

เงินเดือนพนักงานราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 2556  
 -
สวมสิทธิ บิดเบือน ฉ้อโกง จำนำข้าวมีสิทธิติดคุก !!
 
-
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าวต้องไถกลบตอซังข้าว
 
-รายชื่อโรงสีที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการรับจำนำ
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56

 -ราคารับจำนำข้าวเปลือก ณ ระดับความชื้นต่างๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ ปีการผลิต 2555/56

-เกษตรกรต้องทำอย่างไร กับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 -เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์มอบแหวนทองเกษตรอำเภอ
และเกษตรตำบลดีเด่น

-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน ทพศ.
ปี 2555/56

-เกษตรกรยุคใหม่ต้องมี "ที่ทำการชาวนา"

-ตลาดนัดพืชผักและอาหารพื้นบ้าน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด... คลิ๊ก!

 

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ปี ๒๕๕๗ ด่วนที่สุด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๕๗ ด่วนที่สุด
ประกาศสอบราคาจ้างไถกลบฟางข้าว โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 2557

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด, เงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุ, รายการพัสดุชำรุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป,แนบท้ายประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไป,แนบท้ายประกาศ
ประกาศสอบซื้อรถยนต์ราชการ รถยนต์โดยสาร

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
(ประกาศ ครั้งที่ 2่)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
(ประกาศ ครั้งที่ 1)


ดูประกาศย้อนหลัง....

รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน เมษายน 2557 ครั้งที่ 1
คู่มือบันทึกข้อมูลและที่ตั้งของสำนักงานผ่านระบบออนไลน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดาวโหลดการทำแปลงขยายพันธุ์และการผลิตข้าวมะลิอินทรีย์ ด่วนที่สุด
สไลด์ power point การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา, ศัตรูพริกและการป้องกันกำจัด
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน มีนาคม 2557 ครั้งที่ 3
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2557
ให้อำเภอเมือง,อ.ห้วยราช,อ.คูเมือง,อ.ลำปลายมาศ,อ.กระสัง ดาวน์โหลด คู่มือการขึ้นทะเบียน ทพศ. ปี 2552/53 รอบที่1,รอบที่2
ให้อำเภอแจ้งจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนบุรีรัมย์ ปี 2556 (ที่ได้รับการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์) โดยแจ้งจำนวนกลุ่ม จำนวนราย ทาง e-mail : petsri@hotmail.com ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2557

ให้อำเภอจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ตามจำนวนที่จัดสรรให้ในแต่ละอำเภอตามตารางที่จัดสรร, ตารางจัดสรรแยกรายอำเภอ

รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557ครั้งที่ 1
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบ MRCF
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย 2556 ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนมกราคม 2557
แบบสำรวจข้อมูลการปลูกพืช, แบบสำรวจต้นทุนการผลิตพืช,แบบสำรวจค่าบริการเก็บเกี่ยว,แบบสำรวจค่าบริการเตรียมดิน
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมกราคม 2557ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2556
แนวทางการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อการประชาคมยืนยันพื้นที่ปลูกข้าว GISTDA
แบบรายงานการจ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี พ.ศ. 2556/57 จำแนกตามขนาดพื้นที่เพาะปลู
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมกราคม 2557ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดใบสมคร ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชขน ของ ศบกต.
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน2556
แบบรายงานการจ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมันสำปะหลัง รายงานทุกวัน
แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลยางพารา ปี 2556/57
คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนตุลาคม 2556
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน2556
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการฝึกงานผู้็นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น ประจำปี 2557
( The Japan Agricultural Exchange Council หรือ JAEC)
แจ้งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำเนาคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่......./2556 ลงวันที่.... ตุลาคม 2556 ให้เกษตรอำเภอมาปฏิบัติงานจัดทำแผน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
แจ้งทุกอำเภอแบบรายงานการขึ้นทะเบียนยางพารา (แบบใหม่) ปรับปรุงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 รายงานทุกวันพุธ และวันศุกร์
ดาวโหลดคู่มือการตรวจสอบพื้นที่ด้วย เครื่อง GPS /โปรแกรม Pacel Report 10.2 และโปรแกรม Basecamp
รายละเอียดการโอนเิงินเดือนเดือนกันยายนครั้งที่ 3 และเดือน ตุลาคม 2556
แจ้งอำเภอดาวโหลด แนวทางการใช้แผนที่ในการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว /คู่มือการประชาคมเกษตรกผู้ปลูกข้าว
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2556
รายละเอียดการโอนเิงินเดือน สิงหาคม 2556, เดือนกันยายน 2556
เปลี่ยนแบบขึ้นทะเบียนยางพารา (แบบใหม่)
บัญรายชื่อเกษตรกรและกิจกรรม ตามการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม (Zoning) จังหวัดบุรีรัมย
วิทยุแจ้งอำเภอ ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุม video conference และรับฟังการถ่ายทอดสดทาง ssnet เรื่องประชาสัมพันธ์และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม 2556หนังสือทั้งหมด........    e templates.