ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการวันพืชมงคลและวันเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ยินดีกับท่านเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (นายปัญญา ศิลปะ) ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ. เฉลิมพระเกียรติ อ. โนนสุวรรณ และ อ. หนองกี่ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน การจัดเวทีเรียนรู้ระดับจังหวัดปี 2557 ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากท่านเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (นายปัญญา ศิลปะ) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเิปิดการอบรม หลักสูตรอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้าเกษตรแปรรูป
สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบุรีรัมย์ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์

นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุมส่งเสริมอาชีพการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ตามแผนของจังหวัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

- โดย ทีมข่าวเกษตรบุรีรัมย์
ขอเชิญชวน ข้าราชการ/พนักงานราชการ ที่สนใจ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ได้มาตั้งบูธแจกเอกสารบริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ และให้คำปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม (Zoning) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556
- ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ ด้วย นายพัลลภ โสภาวิทย์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 และกำหนดฌาปนกิจ วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดกลาง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

โครงการเกษตรเคลื่อนที่ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจข้าวพันไร่ ต.สองชั้น อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 11 มิถุนายน 2556

- เตือนการระบาดของหนอนกระทู้กล้าในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว ปี 2556

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556 ได้แก่  
"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์"

ดาวน์โหลดวิดีโอนำเสนอ คลิ๊ก...


"วันรณรงค์ไถกลบตอซัง บำรุงดิน ลดภาวะโลกร้อน"
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านหนองไข่เท่า ตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
จัดงาน “วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว” วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ปี ๒๕๕๗ ด่วนที่สุด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๕๗ ด่วนที่สุด
ประกาศสอบราคาจ้างไถกลบฟางข้าว โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 2557
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด, เงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุ, รายการพัสดุชำรุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป,แนบท้ายประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไป,แนบท้ายประกาศ
ประกาศสอบซื้อรถยนต์ราชการ รถยนต์โดยสาร
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
(ประกาศ ครั้งที่ 2่)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
(ประกาศ ครั้งที่ 1)

 

ดูประกาศย้อนหลัง....

 

รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกรกฎาคม 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกรกฎาคม 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมิถุนายน 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมิถุนายน 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนพฤษภาคม 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนพฤษภาคม 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนเมษายน 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน เมษายน 2557 ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน มีนาคม 2557 ครั้งที่ 4
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน มีนาคม 2557 ครั้งที่ 3
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือน มีนาคม 2557 ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมกราคม 2557ครั้งที่ 2
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมกราคม 2557ครั้งที่ 1
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนมกราคม 2557
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการเดือนตุลาคม 2556

บบลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันรณรงณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและคืนความสุขให้ชาวนา, ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน อกม., แบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่, แบบประเมินผลผู้ร่วมงาน ด่วนที่สุด
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2557
ดาวน์โหลดตัวอย่างชุดนิทรรศการโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
และตัวอย่างป้ายแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้อำเภอกรอกข้อมูลส่งจังหวัด ภายในวันที่ 23 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง poohpetsri@hotmail.com ด่วนที่สุด
แจ้งอำเภอดาวน์โหลดแบบป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม) และ สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
แบบฟอร์มการดำเนินงานจุดนำร่อง (ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 2/2557 ส่งจังหวัดภายในวันที่ 20 ก.ค. 2557
สรุปข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเสรี ศรีหะไตร)ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธ์ุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4
ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม ระบบ ทพศ 57/58 ่ด่วนที่สุด
ศสท. จะเปิดเมนูแบบยืนยันสำหรับเกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม ในวันที่ 7 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด
ดาวน์โหลดนำเสนอ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 57/58 ด่วนที่สุด
ดาวน์โหลดนำเสนอ BCM Model ด่วนที่สุด
ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ด่วนที่สุด
เอกสารการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ด่วนที่สุด
แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ด่วนที่สุด
การจัดทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานฯ)
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม 2557
แจ้งทุกอำเภอ เรื่อง สมุดทบก. และการแยกครัวเรือนเกษตรให้เป็นไปตามคู่มือฯ บทที่่ 2 ข้อ 2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หากมีข้อสงสัย สอบถามที่กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ
การใช้งานเข้าสู่ระบบ SMART FARMER กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสืบค้นผลการคัดกรอง)
แบบสำรวจกลุ่มที่มีความประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ถนนคนเดินหน้าจวนผู้ว่าฯ)
โจทย์ MRCF จากการประชุม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
คู่มือโครงการ Smart Farmer ปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เมษายน 2557
แจ้งทุกอำเภอ กรมฯ เร่งรัดให้ส่งแผ่นอาร์ซิเตรท รายชื่อประชาคม พร้อมแผนที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างน้อยอำเภอละ 1 -2 ตำบล รวบรวมส่งทีึ่่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่ บร 0009/510 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลด โปรแกรม Google Earth พร้อมไฟล์ประกอบในการทำ Zoning (พื้นที่เป้าหมาย,ขอบเขตตำบล)
เรียนเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เอกสารประกอบหนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร0009/ว452 ลว 21 เมษายน 2557
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มีนาคม 2557
ตัวอย่างโครงการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย, อบรมไตรโคเดอร์มา , ศจช.
คู่มือบันทึกข้อมูลและที่ตั้งของสำนักงานผ่านระบบออนไลน์
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดาวโหลดการทำแปลงขยายพันธุ์และการผลิตข้าวมะลิอินทรีย์
สไลด์ power point การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา, ศัตรูพริกและการป้องกันกำจัด
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2557
ให้อำเภอเมือง,อ.ห้วยราช,อ.คูเมือง,อ.ลำปลายมาศ,อ.กระสัง ดาวน์โหลด คู่มือการขึ้นทะเบียน ทพศ. ปี 2552/53 รอบที่1,รอบที่2
ให้อำเภอแจ้งจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนบุรีรัมย์ ปี 2556 (ที่ได้รับการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์) โดยแจ้งจำนวนกลุ่ม จำนวนราย ทาง e-mail : petsri@hotmail.com ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2557

ให้อำเภอจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ตามจำนวนที่จัดสรรให้ในแต่ละอำเภอตามตารางที่จัดสรร, ตารางจัดสรรแยกรายอำเภอ

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบ MRCF
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย 2556 ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ
แบบสำรวจข้อมูลการปลูกพืช, แบบสำรวจต้นทุนการผลิตพืช,แบบสำรวจค่าบริการเก็บเกี่ยว,แบบสำรวจค่าบริการเตรียมดิน
รายละเอียดการโอนเิงิน เดือนมกราคม 2557ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2556
แนวทางการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อการประชาคมยืนยันพื้นที่ปลูกข้าว GISTDA
แบบรายงานการจ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี พ.ศ. 2556/57 จำแนกตามขนาดพื้นที่เพาะปลู
ดาวน์โหลดใบสมคร ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชขน ของ ศบกต.
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน2556
แบบรายงานการจ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมันสำปะหลัง รายงานทุกวัน
แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลยางพารา ปี 2556/57
คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน2556
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการฝึกงานผู้็นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น ประจำปี 2557
( The Japan Agricultural Exchange Council หรือ JAEC)
แจ้งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำเนาคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่......./2556 ลงวันที่.... ตุลาคม 2556 ให้เกษตรอำเภอมาปฏิบัติงานจัดทำแผน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
แจ้งทุกอำเภอแบบรายงานการขึ้นทะเบียนยางพารา (แบบใหม่) ปรับปรุงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 รายงานทุกวันพุธ และวันศุกร์
ดาวโหลดคู่มือการตรวจสอบพื้นที่ด้วย เครื่อง GPS /โปรแกรม Pacel Report 10.2 และโปรแกรม Basecamp
รายละเอียดการโอนเิงินเดือนเดือนกันยายนครั้งที่ 3 และเดือน ตุลาคม 2556
แจ้งอำเภอดาวโหลด แนวทางการใช้แผนที่ในการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว /คู่มือการประชาคมเกษตรกผู้ปลูกข้าว
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2556
รายละเอียดการโอนเิงินเดือน สิงหาคม 2556, เดือนกันยายน 2556
เปลี่ยนแบบขึ้นทะเบียนยางพารา (แบบใหม่)
บัญรายชื่อเกษตรกรและกิจกรรม ตามการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม (Zoning) จังหวัดบุรีรัมย ์
วิทยุแจ้งอำเภอ ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุม video conference และรับฟังการถ่ายทอดสดทาง ssnet เรื่องประชาสัมพันธ์และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม 2556

 

หนังสือทั้งหมด........
    e templates.